خدمات حقوقی تجاری و بازرگانی

وکالت تخصصی در مطالبه وجه ، وکالت در دعاوی بازرگانی ، وکالت در دعاوی کیفری چک ، وکالت تخصصی در مطالبه حقوقی وجه چک و سفته ، تنظیم قراردادهای تجاری و بازرگانی , تنظیم قراردادهای کارگر و کارفرما

مشاوره و وکالت خانواده

وکیل دعاوی خانوادگی ، وکالت در مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت ، وکالت در طلاق ، وکالت در دعوای استرداد جهیزیه ، وکالت در دعوای الزام به تمکین زوجه ، وکالت در دعوای ملاقات فرزند ، حضانت فسخ نکاح و سایر

مشاوره و وکالت در دعاوی حقوقی

ارائه خدمات متنوع ، مشاوره ای و وکالتی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، معرفی وکلای متخصص در امور ارجاعی ، نظارت مستمر مدیریت بر فعالیت وکلای مجموعه دفتر حقوقی لوئی ، عقد قرارداد وکالت و مشاوره ای با شرکت ها

مشاوره و وکالت در دعاوی کیفری

وکالت در دعاوی کیفری کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، وکالت در دعاوی سرقت و ربودن مال ، وکالت در دعاوی کیفری جعل و استفاده از سند مجعول ، وکالت در دعاوی استعمال مشروبات الکلی ، وکالت در دعاوی توهین، افترا، نشر اکاذیب ، وکالت در دعاوی تهدید

وکالت در دیوان عدالت اداری

وکالت و مشاوره تخصصی به افراد حقیقی و حقوقی جهت اعتراض به تصمیمات ، مصوبات و آئین نامه های شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها علیه اشخاص مذکور ، طرح دادخواست علیه شرکت های دولتی در دیوان عدالت اداری ، اعتراض به تصمیمات هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما

وکالت در دیوان عالی کشور

وکالت و مشاوره تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح پرونده در دیوان عالی کشور و همچنین دفاع مناسب از دعاوی مطروحه علیه اشخاص مذکور در مرجع دیوان عالی کشور ، معرفی وکلای متخصص توسط تیم حقوقی لوئی و پاسخگویی مناسب به موکلین محترم از مراحل مختلف دادرسی

وکالت در دادگاه تجدید نظر

وکالت و مشاوره تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح پرونده در دادگاه تجدید نظر و همچنین دفاع مناسب از دعاوی مطروحه علیه اشخاص مذکور در مرجع دادگاه تجدید نظر ، معرفی وکلای متخصص توسط تیم حقوقی لوئی و پاسخگویی مناسب به موکلین محترم از مراحل مختلف دادرسی

داوری و صلح و سازش

داوری و صلح و سازش و ذات البین بین کلیه اشخصاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای فی ما بین ، قبل از طرح دعوا یا همزمان با طرح دعوا یا بعد از طرح دعوا و در مراحل مختلف دادرسی و همچنین صلح و سازش پس از صدور رای از مرجع قضایی ، انعقاد قرارداد داوری برای اشخاص مختلف

نیاز به مشاوره دارید ؟

( شماره تماس 09999932019 )

مشاوره و وکالت حقوقی و کیفری

وکالت حقوقی خدمات تجاری و بازرگانی

مشاوره و وکالت خانواده

مشاوره و وکالت دعاوی حقوقی در تهران

مشاوره و وکالت در دعاوی کیفری در تهران

وکالت در دیوان عدالت اداری در تهران

وکالت در دیوان عالی کشور در تهران

وکالت در دادگاه تجدید نظر در تهران

داوری صلح و سازش در تهران

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری خانم

وکیل خانواده

وکالت در دعاوی تخریب مال

وکالت در دعاوی استعمال مشروبات الکلی

مشاوره و وکالت در شورای حل اختلاف

مشاوره و وکالت در دادسرا

مشاوره و وکالت در دادگاه های حقوقی و کیفری

وکالت در دعاوی ملکی و ثبتی

وکالت در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

وکالت در دعاوی مطالبه ثمن معامله
وکالت در دعاوی الزام به ایفای تعهدات
وکالت در دعاوی مطالبه خسارت غیر قراردادی
وکالت در دعاوی تخلیه عین مستاجره
وکالت تخصصی در مطالبه وجه
وکالت تخصصی در مطالبه وجه چک و سفته
مشاوره تخصصی به شرکت ها
مشاوره و وکالت مشاوره و وکالت حقوقی و کیفری وکالت حقوقی خدمات تجاری و بازرگانی مشاوره و وکالت خانواده مشاوره و وکالت دعاوی حقوقی در تهران مشاوره و وکالت در دعاوی کیفری در تهران وکالت در دیوان عدالت اداری در تهران وکالت در دادگاه تجدید نظر در تهران داوری صلح و سازش در تهران وکیل پایه یک دادگستری خانم وکیل پایه یک دادگستری