وکیل حقوقی
توصیه تیم حقوقی لوئی / نوشته شده توسط / مدیر

نکته های حقوقی قبل از اقدام قانونی و قضائی

فروردین 5 1398

شهروندان گرامی قبل از هر گونه اقدام قانونی و قضائی می بایست این نکته مهم را در نظر داشته باشند که علی الاصول یکبار میتوان نسبت به طرح هر گونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و خانواده و ... اقدام نمود . لذا قبل از هر گونه اقدام و برای جلوگیری از هرگونه زیان های بعدی که ممکن است در بیشتر موارد غیر قابل جبران باشد ( مالی یا جانی یا روانی یا حبس های کیفری یا حقوقی ) از یک وکیل مجرب درخواست مشاوره و کمک نمایید که حتی الامکان ( بدون در نظر گرفتن حق الوکاله ) آن مورد توسط وکیل مجرب انجام شود زیرا فارغ از اینکه خود شخص میتواند آنرا انجام دهد یا خیر ( که توصیه می گردد به هیچ وجه توسط خود شخص انجام نشود و به دلیل عدم امکان جبران خسارت و همچنین عدم داشتن تخصص کافی و لازم) این کار توسط متخصص آن انجام گیرد احتمال بروز خطا و اشتباه به حداقل خواهد رسید و موارد غیر قابل پیش بینی که معمولاً در تمامی مراحل دادرسی پدیدار می گردد ،حدالامکان ،به روش صحیح و علمی توسط وکیل مجرب حل خواهد گردید که این موارد از طرف شما هموطنان گرامی ممکن است به هیچ عنوان قابل پیش بینی و حل نباشد.

وکیل بازرگانی

اسناد تجاری

فروردین , 7 1398

سند تجاری از جمله چک ، صرفاً دلیل و مدرک دین و تعهد سابق نیست ، بلکه خود سند و به بیان دقیق تر ، امضاء روی سند یا ظهر آن ، به هر عنوان اعم از صادر کننده ، ظهر نویس و یا ضامن ، برای امضاء کننده ایجاد تعهد می کند . این تعهد مستقل از ارزش و اعتبار رابطه حقوقی است که معمولاً علت و سبب تعهد سند تجاری و منشأ صدور آن است . این تعهد که با امضای سند تجاری برای امضاء کننده ایجاد می شود ، در صورت انتقال سند تجاری و گردش آن ، از رابطه حقوقی اصلی و تعهد پایه جدا می شود و به طور مستقل به حیات خود ادامه می دهد ( وصف تجریدی اسناد تجاری ) . همچنین برابر اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده سند تجاری ، امضاء کننده سند تجاری نمیتواند در مقابل دارنده سند ، دفاعی کند و ایرادی مطرح سازد که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است . گروه حقوقی لوئی این امکان را دارد که اکثر مطالبات چک در شهرستانها را در شهر تهران به انجام رساند که این موضوع در تقلیل هزینه های مراجعین محترم نقش اساسی را دارد . همچنین این کار برای متعهد چک ( صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن ) ایجاد هزینه بالای رفت و آمد و رسیدگی و زمانی را می نماید که در صورت انجام در شهرستان این هزینه ها می بایست توسط شما پرداخت گردد. همچنین شما امکان استفاده از تخصص و مهارت وکلای گروه لوئی را پیدا خواهید کرد که در شهرستان به دلیل نوع پرونده ها و رسیدگی ، ممکن است امکان استفاده از وکلای متبحر را نداشته باشید.

توصیه می گردد قبل از مشورت با وکیل یا حتی بعد از آن ، از به اصطلاح ترساندن طرف مقابل برای پرداخت بدهی خود به شما یا انجام تعهدات دیگر خود نسبت به شما( به دلیل عدم پرداخت حق الوکاله یا عدم پرداخت هزینه های دادرسی بمنظور جلوگیری از ضرر بیشتر ) خود داری نموده و از آگاه نمودن ایشان و امکان بهره گیری از تخصص وکیل و ایجاد دست انداز برای شما یا امکان فرار یا عدم اجرای تعهدات خود در مقابل شما ، جلوگیری گردد زیرا با این کار نه تنها از ضرر شما جلوگیری بعمل نخواهد آمد ، ضرر ها و هزینه های بیشتری را نیز به شما تحمیل می نماید. بر خلاف نظر اقلیت ، حق الوکاله پول بیرون ریختن نیست بلکه در غالب موارد جلوگیری از ضرر های جبران ناپذیر است .

وکیل مهریه

نکته کاربردی در مورد عدم تصریح اختیارات در وکالتنامه وکیل دادگستری

فروردین , 9 1398

در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورد مدنی ، وکالت در دادگاهها را شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی دانسته و در انتهای این ماده نیز بعضی از موارد را از اختیارات وکیل استثناء نموده و قابل توکیل به وکیل ندانسته است ، از جمله اقرار ، سوگند ، شهادت و ...

نظر به اینکه اختیار وکیل امر استثنائی و باید به قدر متیقن آنرا تفسیر و از تفسیر موسع آن خودداری نمود لذا برای سهولت در کار و همچنین مصون ماندن از ایرادات بعدی بهتر است تمام موارد مربوط به دادرسی ،در وکالتنامه تصریح گردد . در صورت عدم تصریح به جهت عدم تفویض اختیار و نداشتن سمت ازسوی وکیل ، طرح دعوا از ناحیه ایشان و حتی دفاع از موکل به دلیل نداشتن سمت پذیرفتنی نمی باشد.

وکیل وصول مطالبه

نکته کاربردی در مورد عدم امکان مطالبه وجه چک بعد از انتقال به دیگری

فردردین , 9 1398

مطابق مواد 245 و 247 و 309 و 314 قانون تجارت ، اسناد تجاری از جمله چک و سفته و برات ، با ظهر نویسی و در مورد اسناد در وجه حامل ، حتی بدون ظهر نویسی و با انتقال فیزیکی برگه آن ، به دیگری منتقل می گردد.در اینصورت ( انتقال از طرق بالا) دیگر حقی برای دارنده اولی که سند را در اختیار داشته است باقی نمی ماند تا بتواند آنرا مطالبه نمایدو تمام حق و حقوق راجع به آن سند از جمله مطالبه وجه آن ، به شخص انتقال گیرنده ( دارنده فعلی ) منتقل می گردد.

حتی در این شرایط ( انتقال ) دارنده اول نمیتواند به تمامی شرایطی که فی مابین خود و صادر کننده یا حتی ظهر نویس های ماقبل خود ، استناد و آنرا مطالبه نماید.

نکته در مورد انتقال املاکی که در رهن بانک / نوشته شده توسط / مدیر

نکته در مورد انتقال املاکی که در رهن بانک ها یا اشخاص می باشد

فروردین , 14 1398

نظر به اینکه نفوذ یا عدم نفوذ واگذاری املاکی که در رهن بانک یا اشخاص می باشد محل اختلاف است لذا باید در صورت خرید چنین املاکی ( رهنی ) و در صورت بروز اختلاف ، دادخواست الزام فروشنده به انتقال سند رسمی و انجام تشریفات آنرا به طرفیت مرتهن نیز اقامه نمود ( برای حفظ حقوق مرتهن و عدم توجه ایرادات ) یعنی اینکه موضوع دادخواست می بایست الزام خوانده به فک رهن و انتقال سند رسمی پلاک ثبتی ( ملک ) بهمراه انجام تشریفات آن باشد.

“قانون وجدان عمومی است”

- مدیر

وکالت حقوقی

وکالت در تقسیم املاک مشاعی

وکالت در افراز و تقسیم ملک

وکالت در انحصار وراثت

وکالت در دعاوی اعتراض شخص ثالث

وکالت در مطالبه چک

وکالت در دعاوی حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

وکالت در دعاوی ملکی و ثبتی

وکالت در دعاوی تخلیه مستاجر

وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری

وکالت در دادگاه های تجدید نظر

وکالت در مطالبه مهریه

تنظیم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی

وکالت در مطالبه نفقه

وکالت در دادسرا
وکیل برای طلاق
وکالت در مطالبه وجه سفته
وکالت در دعاوی ملاقات فرزند
وکالت در دعوای استرداد جهیزیه
مشاوره و وکالت وکالت حقوقی وکالت در تقسیم املاک مشاعی وکالت در انحصار وراثت وکالت در مطالبه چک وکالت در دعاوی حقوقی وکیل پایه یک خانم وکالت در دعاوی ملکی و ثبتی وکالت در تقسیم املاک مشاعی وکالت در دعاوی اعتراض شخص ثالث وکیل پایه یک دادگستری